Privacy beleid

 

Serviesmeisje is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Serviesmeisje hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De door jouw verstrekte persoonsgegevens gebruikt Serviesmeisje om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Serviesmeisje, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als je liever geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken middels een bericht aan info@serviesmeisje.nl  

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat Serviesmeisje zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Serviesmeisje tegenover je is aangegaan, worden zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Serviesmeisje behoudt zich het recht voor deze privacy code aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.